NI Solutions Kundcase

Kundcase: SCPGREY

Effektiv projekthantering hos SCPGREY

SCPGREY är en integrerad fullservicebyrå, vilket betyder att de har allt som behövs för att skapa stark och fungerande kommunikation i alla kanaler. SCPGREY skapar inspirerande innehåll oberoende av marknad, media och plattform. Allt från varumärkesstudier, brand spirit™, workshops, planning till integrerade kampanjer, digitala produktioner, utställningar och trycksaker.Sedan 1997 tillhör SCPGREY ”GREY Group” som är en del av WPP, världens största reklambyrånätverk med uppåt 175 000 medarbetare på över 3 000 byråer i 110 länder. Under 2014 fick nätverket GREY utmärkelsen ”Agency of the Year” av den ansedda tidskriften Advertising Age.

SCPGREY använder sedan länge produktionslösningar från Dalim Software. Pär Gorner (IT-chef) och Annika Trana Lagerholm (Client Service Director) berättar att de för ca tre år valde att uppgradera sitt system till Dalim ES, som är ett centraliserat projekthanteringssystem och arbetsflöde för flerkanalsproduktion. Idag använder de Dalim ES bland annat för att hantera den globala broschyrproduktionen för Volvo Car Group. Produktionen genomförs två gånger per år och innefattar broschyrer för alla bilmodeller, för 28 olika marknader.
Hur såg era behov och önskemål ut när ni stod inför en uppgradering till Dalim ES?
- Vi kunde konstatera att våra kunduppdrag blivit alltmer komplexa, vilket ställde högre krav på våra system och rutiner. Vi behövde ett centralt projekthanteringssystem som kunde hantera alla delar i produktionen och som involverade projektets alla personer/intressenter.

Varför valde ni Dalim ES?
- Dalim ES är ett webbaserat (HTML5) och lättanvänt projekthanteringssystem som involverar hela produktionsflödet och alla intressenter. Lösningen har ett tydligt processflöde, kvalitetssäkring, leveranssäkerhet och fyller kraven ur en sekretessynpunkt (genom att erbjuda unika login för processens olika användare).

- För oss var även färgsäker softproofing och kompetent revisionshantering viktiga kriterier.

Hur fungerar lösningen idag?
- Vi har två olika flöden i Dalim ES. Ett flöde handlar om bildproduktion och det andra om broschyrproduktion. Volvo Car Group är en av de största kunderna vi hanterar i dessa flöden.

- Bildproduktionen hanteras i tre steg och initieras från Volvo Cars med en skissbild, som är taggad med all viktig information som krävs för att bilden ska kunna produceras. Nästa steg är att leverantörerna (fotograf, retuscherare) tar fram bilden för att sedan i sista steget godkännas av Volvo Cars.

- Broschyrproduktionsflödet är ett mycket mer omfattande arbetsflöde. Broschyrproduktionen för Volvo genomförs två gånger per år. Först skapas det utkast på alla de olika broschyrerna som går på internremiss till projektets intressenter. När innehållet till en broschyr är godkänt, är det dags att involvera alla 28 marknader runt om i världen. Ett manus för lokal översättning distribueras genom systemet, så att texten kan översättas lokalt och sedan laddas tillbaka. Efter det skapas ”reviews” för korrektur och anpassning av informationen. Tack vare ett intuitivt, webbaserat gränssnitt är det lätt för alla inblandade att lägga in kommentarer och ändringar. Denna process loopas i snitt 5-6 gånger. Till slut lämnar lokalkontoret ett slutgodkännande, så att filerna kan softproofas och produceras.
- Allt material hanteras i våran Xinet Mediabank för både intern och extern produktion. Enfocus Switch har förutom alla produktions- och automatiserade flöden även hand om all kommunikation mellan bl a Dalim ES-servern och mediabanken, samtidigt som den även hanterar leveranser till och från externa partners och kunder.

Vad ser ni för vinster med använda Dalim ES?
- Det skulle vara omöjligt att ta sig an uppdrag av denna storlek utan ett effektivt projekthanteringssystem som Dalim ES. Samordningen, överblicken, kvalitetssäkringen och effektiviteten i projektet är en förutsättning.

Hur ser ni på framtiden?
- Vi är mycket nöjda med den lösning vi har med Dalim ES och självklart filar vi ständigt på hur arbetsflödet kan förbättras för att möta nya krav och fler kunder. Därför är det av stor vikt att systemet är skalbart, så att vi lätt kan växa och bygga på med mer prestanda, funktioner och antal licenser.

Vad tar ni för konsulthjälp från NI Solutions?
- NI Solutions konsulter hjälpte oss med implementation och utbildning när vi startade upp med Dalim ES. Nu har vi en löpande dialog med NI Solutions gällande uppdateringar och utveckling av vårt arbetsflöde. Vi är mycket nöjda med NI Solutions som konsultpartner. Det är mycket värt att ha en utomstående partner, som är väl insatt i systemet och branschen, som bollplank.

Magnus Lundgren på NI Solutions;
- I dagens snabba produktionsklimat, med behov för publicering i många parallella kanaler behöver företagen effektivitet, produktivitet och pålitlighet från sina arbetsflöden. Vi på NI Solutions är experter på automatisering och erbjuder lösningar som passar alla typer av mediaproducenter såsom tryckerier, produktionsbyråer, prepressföretag, reklambyråer och inhouseavdelningar. Våra uppdrag börjar ofta med en förstudie, där våra konsulter kartlägger företagets nuvarande arbetssätt, befintliga system och tittar på vilka utmaningar företaget står inför. Vi lämnar därefter förslag på nya arbetssätt och en kravspecifikation på eventuella nya lösningar.

Kontaktperson NI Solutions:
Magnus Lundgren
Mob +46 709 34 77 22
magnus.lundgren@nisolutions.se

Ladda ner kundcase (PDF) >

Boka demo med NI Solutions >

Kontakt
08-555 762 80
NI Solutions | Smedjegatan 8 | 131 54 Nacka