NI Solutions Kundcase

Kundcase: Gina Tricot

Gina Tricot förenklar sin produktion av skyltmaterial

Gina Tricot är en av nordens snabbast växande modekedjor för kvinnor. Företaget finns i dagsläget i fem länder - Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Försäljningen sker via ca 170 butiker samt en omfattande onlineförsäljning. Sedan starten 1997 har företagets styrka varit att ta tillvara på enkelheten, både i sin design och i sina koncept. På huvudkontoret i Borås arbetar IT-chef Peter Lilja. Peter berättar att det kommer nyheter varje dag och att det är viktigt för IT-avdelningen att ständigt ligga steget före och hitta enkla lösningar.

Prisskyltar till Gina Tricots 170 butiker
Eftersom det hela tiden kommer nyheter till Gina Tricots 170 butiker är prisskyltningen ett ständigt pågående jobb. ”Butikerna behöver kontinuerligt kunna skriva ut prisskyltar i upp till A3-format. Detta måste kunna ske på ett smidigt sätt och följa vår grafiska profil” berättar Peter.

”Vi hade en situation där alla våra butiker använde Word för att redigera och printa prisskyltar. Det lades mycket tid på att uppdatera mallar och på att se till att samtliga butiker använde dem” berättar Peter. ”Vi insåg att det måste finnas system för att centralisera och effektivisera arbetet med prisskyltarna. Dessutom behövde den grafiska profilen säkras upp bättre”.

Ny gemensam portal för onlineproduktion
Idag har Gina Tricot en onlineportal från NI Solutions för sin produktion av skyltmaterial. Portalen är baserad på produkter från Xinet och InPress Systems. Marknadsavdelningen på huvudkontoret ansvarar för att nya mallar läggs upp. Butikerna loggar in via sin webbläsare och får direkt välja vilken marknad det gäller, så att rätt språk och valutor används. ”Butikspersonalen följer sedan stegen för att välja format på prismallen och sedan fylla i, skapa och slutligen printa PDF:en på butikens printer. Systemet är otroligt pedagogiskt och intuitivt. Det är självklart hur man ska göra så det har inte behövs någon utbildning för att komma igång” säger Peter Lilja.
Spar tid och säkrar varumärkesarbetet
”Vi spar enormt mycket tid på att mallarna idag bara behöver uppdateras en gång på ett ställe. En förändring sker på studs! Sedan slipper vi allt arbete med individuella Word-licenser och typsnitt för varje butik. Vi har också mycket större kontroll på vårt varumärkesarbete och vet att vår
grafiska profil efterföljs” säger Peter. Han ser också fler framtida möjligheter med onlineportalen. Anställningsavtal och andra gemensamma dokument lämpar sig också perfekt för detta system.

Outsourcing ger tillgång till spetskompetens
För implementeringen av detta system från Xinet/InPress Systems, stod Johan Hellström på Compwise i samråd med Magnus Lundgren på NI Solutions. Johan och Magnus tog i samråd med Peter Lilja fram en specifikation på systemet som sedan anpassades och implementerades. ”Vi outsourcar många av våra IT-projekt. Att skaffa och upprätthålla spetskompetens på många olika områden kostar mycket. Vi satsar hellre på att knyta viktiga kunskapsleverantörer till oss. Leverantörer som kan branschen och som är ute på många olika företag för att få inspiration.” avslutar Peter Lilja.

”För NI Solutions blir den här typen av projekt allt vanligare. Fler och fler företag vill säkra sitt varumärkesarbete med hjälp av en marknadsportal som hanterar allt återkommande material som annonser, dokument och skyltar” säger Magnus Lundgren. ”Vi deltar också alltmer som konsulter i framtagande av kravspecifikationer och förstudier så vi vet att de system som vi sedan levererar lever upp till kundernas förväntningar. Skylt i butik är ett spännande område med mycket möjligheter. Det blir allt vanligare att man låter systemen användas både för att skriva ut skylt i butik och för videofilmer på bildskärmar i butikerna. Vi har redan spännande funktionalitet för detta i våra system.”

Kontaktperson NI Solutions:
Magnus Lundgren
Mob +46 709 34 77 22
magnus.lundgren@nisolutions.se

Ladda ner kundcase (PDF) >

Boka demo >

Kontakt
08-555 762 80
NI Solutions | Smedjegatan 8 | 131 54 Nacka