NI Solutions Kundcase

Kundcase: Aller media

Aller media effektiviserar och automatiserar sin produktion

Aller media AB är en del i Allerkoncernen, Nordens största populärpressföretag. Svenska Aller media ger idag ut 33 egna tidskrifter och ytterligare 6 genom halvägda Frida förlag. Samtidigt driver Aller media flertalet framgångsrika redaktionella sajter samt bloggtjänsten Blogg.se och stegtävlingen Motiomera.

Effektivisering av korrekturhanteringen
Olle Karlsson är produktionschef på Aller media. När Olle tillträdde på företaget 2006, fick han i uppdrag att se över korrekturhanteringen på företaget. Med 15-20 redaktioner runt om i landet innebar korrekturläsningen att stora mängder provtryck skulle printas och skickas fram och tillbaka. Man funderade nu på hur man skulle kunna digitalisera korrekturhanteringen.

Softproofinglösning med Dalim Software Dialogue och Eizos bildskärmar
I samråd med Network Innovation började Olle utvärdera lösningar för softproofing och automatisering av arbetsflödet. Man bestämde sig för en tvåstegsraket där första steget blev en softproofinglösning bestående av programvaran Dialogue från Dalim Software tillsammans med Eizos kalibrerbara, färgsäkra bildskärmar. Olle kalkylerade att de på 1 år skulle tjäna in Eizoskärmarna, till redaktionerna och bildbehandlingsstationerna, samt modulen Dialogue - genom att inte behöva printa alla provtrycken på papper.

Olle berättar att redaktionerna idag har var sin sooftproofingstation där man korrekturläser, lämnar kommentarer och godkänner tidningarna inför tryck. ”Programvaran Dialogue är en webbaserad programvara som ger en bra översikt över hela trycksaken. Det är enkelt att kontrollera färg och innehåll samt lämna kommentarer och godkänna material”.

Automatisering av arbetsflödet
Införandet av det nya softproofingsystemet innebar förstås förändringar för hela produktionsflödet. Det blev till exempel betydligt fler digitala filer (PDFer) att hantera. Steg två skulle därför fokusera på att effektivisera och automatisera arbetsflödet. Detta genom att gå från det egengjorda PDFflödet till ett databasstyrt PDF-flöde.

”Med hjälp av Dalim Softwares moduler Printtempo och Twist har vi fått ett databasstyrt PDF-flöde som automatiskt hanterar bl.a. preflight, färgstyrning, normalisering av pdf, revisionshantering och sändning av filer till tryck. Denna automatisering resulterar i en mycket större säkerhet med mindre driftstörningar” berättar Olle.

Med Network Innovation som konsultpartner
Olle Karlsson valde att anlita NI Solutions för detta förändringsarbete. Han berättar att de arbetat i samråd med Rickard Hansson från NI Solutions genom hela processen. ”Det var viktigt för oss att ta in en extern person med erfarenhet från dessa system och som hade stor kunskap och idéer från branschen i övrigt. Självklart har vi sett till att Rickard arbetat i nära samarbete med vår IT-person, så att vi ärver över all viktig kunskap runt dessa system.”

Olle berättar också att de är mycket nöjda med att dela upp implementeringen av dessa system i två steg. ”Det finns en pedagogisk tanke med detta. Systemet säljer nämligen in sig själv om folk får börja använda det. Att börja i mindre skala och låta medarbetarna själva upptäcka nyttan är mycket bättre än att pracka på en organisation ett nytt system” säger han.

Avslutningsvis berättar Olle att han är mycket nöjd med NI Solutions som konsultpartner. ”NI Solutions är en modern, kunnig och professionell partner, med stor branschkunskap och ett tydligt kundperspektiv. De har verkligen förmedlat ett helt tänk och en helhet som innebär ett stort mervärde för oss. Rickard Hansson som konsult är en fantastisk resurs, en klippa som levererar långt över förväntningarna”.

Kontaktperson NI Solutions:
Magnus Lundgren
Mob +46 709 34 77 22
magnus.lundgren@nisolutions.se

Ladda ner kundcase (PDF) >

Boka demo >

Kontakt
08-555 762 80
NI Solutions | Smedjegatan 8 | 131 54 Nacka