NI Solutions Kundcase

Kundcase: Kaakon Viestintä

Flexibelt crossmedia arbetsflöde hos en av Finlands största mediakoncerner

Kaakon Viestintä Oy, som startades upp i januari 2015, är en av Finlands största mediakoncerner. Företaget är en avknoppning från Sanoma Corporation och uppköpt av det familjeägda mediahuset

Länsi Savo Oy. Kaakon Viestintä Oy producerar flertalet dagstidningar, lokaltidningar, gratistidningar samt online-tidningar. Dessutom driver företaget två radiostationer och två tryckerier. Bolagets omsättning är cirka 60 miljoner euro och sysselsätter cirka 800 personer. Företaget är baserat i
Mikkeli, i sydöstra Finland.

Vi ställde några frågor till Petri Markkanen som är System Manager på Kaakon Viestintä Oy;

Hur såg era behov kring arbetsflöden ut när ni tog kontakt med NI Solutions?
- I samband med att vi bröt oss loss från Sanoma Corporation, behövde vi hitta ett nytt produktionsflöde för Kaakon Viestintä Oy. Vi behövde ett flöde som kunde ta hand om preflight, modifiering, optimering och färganpassning av allt vårt material - för såväl web som print. Vi skapar och producerar mycket material för webb, mobila plattformar och appar, så det var viktigt att arbetsflödet kunde hantera crossmedia. Målsättningen var att uppnå en effektiv och kostnadseffektiv produktion som automatiserar allt repetitivt arbete.

Första steget blev en demoinstallation. Berätta mer…
- Jag tog kontakt med Markku Rajala på Network Innovation i Finland. Markku tillsammans med hans kollegor på NI Solutions, rekommenderade och satte upp en demoinstallation av system från Dalim Software och GMG. Tack vare demoinstallationen kunde vi testa lösningen live och se att den verkligen levde upp till våra krav och förväntningar.

Hur ser ert produktionsflöde ut idag?
- Idag använder vi system från Dalim Software och GMG som arbetsflöde för vår crossmediaproduktion. Dalim Twist, som är en workflowlösning, står för preflight och modifieringar. GMG ColorServer erbjuder automatiserad färganpassning för alla printprocesser och standardiserar allt
material som PDF. Alla våra annonser går genom detta system och anpassas för tryck, webb och arkivering. Våra rutinjobb automatiseras också fullt ut.

Vad ser ni för vinster med ert nya arbetsflöde?
- Vi känner oss mycket trygga med vårt nya arbetsflöde. Det ger en hög kvalitet, stabil färghantering och mycket automatik. Viktigt för oss är också att detta är ett flexibelt och skalbart system att växa med. Vi räknar med att snart behöva uppgradera till högre kapacitet.

Vad har ni för stöd från NI Solutions idag?
- Vi har ett konsultavtal med Network Innovation, vilket innebär att vi har en nära kontakt. Vi kontaktar dem när vi har nya frågeställningar eller om eventuella problem uppstår. Vi får alltid en snabb respons, vilket är en stor trygghet. Ibland krävs det att vi får en person på plats, men det mesta kan smidigt lösas via ”remote access” in i våra system.

Hur ser du på framtidens arbetsflöden för mediaproduktion?
- För att kunna möta kundernas framtida behov och önskemål är det viktigt att välja system som är flexibla och skalbara. System som man kan växa med.

Magnus Lundgren, NI Solutions;
- I dagens snabba produktionsklimat, med behov för publicering i många parallella kanaler och med allt mer pressade priser, behöver företagen effektivitet, produktivitet och pålitlighet från sina arbetsflöden. Vi på NI Solutions är experter på automatisering och erbjuder lösningar som passar
alla typer av mediaproducenter såsom tryckerier, produktionsbyråer, prepressföretag, reklambyråer och inhouseavdelningar.

Kontaktperson NI Solutions:
Magnus Lundgren
Mob +46 709 34 77 22
magnus.lundgren@nisolutions.se

Ladda ner kundcase (PDF) >

Boka demo >

Kontakt
08-555 762 80
NI Solutions | Smedjegatan 8 | 131 54 Nacka